Den 10. oktober 1958 godkendte Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark oprettelsen af HK-klubben Herstedernes Kommunekontor. 

I 1973 blev der fra indenrigsministeriet fremsat krav om at Herstedøster-Herstedvester Kommune skulle finde et nyt navn, det blev som de fleste nok ved Albertslund Kommune.

I 1998 valgte den daværende bestyrelse at nedlægge deres mandater og klubben blev opløst på grund af uenighed mellem medarbejdere og ledelse.

HK-klubben blev genoplivet på en generalforsamling den 14. juni 2004. Genoprettelsen blev hilst med stor glæde både blandt medlemmer, arbejdsledere og chefer som gav udtryk for at det ville fremme samarbejdet.