Ny løn

Lønforhandling

Hvis du mener, at der skal forhandles løn for dig, f.eks. fordi der har været
ændringer i dine arbejdsforhold eller du kan argumentere for, at netop du skal
tilgodeses ved kommende lønforhandlinger kan du bruge hjælpeskemaet her på
siden, og sende det til HK-klubben.


Personoplysninger

Navn:Cpr. nr.:
Forvaltning:Stilling:
Din leder:

Lønoplysninger

Nuværende løntrin:
Funktions løn:
Kvalifikationsløn:


Tillæg

Hvornår har du sidst fået 1x tillæg:
Hvor meget fik du:
Hvad fik du tillægget for:
Hvornår blev du ansat i din nuværende stilling:

Andet

Kurser du mener, er relevante i dit nuværende Job:
    Er der sket ændringer i dit ansættelsesforhold, og hvilke:

Skemaet sendes til HK-klubbens formand, næstformand & kasserer.